Antistoffen tegen LKM

Doel

Diagnostiek bij verdenking op auto-immuunhepatitis (AIH).

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht, klinische gegevens/vraagstelling).

Beschrijving methoden

Antistoffen tegen LKM (liver kidney microsomal antibodies) worden bepaald met behulp van de indirecte immunofluorescentieassay (IFA), immunoblotting of enzymimmunoassay (EIA). Voor IFA dient incubatie op samengestelde coupes van nier, maag en lever plaats te vinden of op niercoupes met een extra kleuring voor het onderscheid tussen proximale en distale tubuli om te kunnen differentiëren tussen antistoffen tegen LKM en antistoffen tegen mitochondriën. Bij de IFA binden eventueel aanwezige antistoffen in het te testen serum aan microsomale

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?