Antistoffen tegen muscle-specific tyrosine kinase (MuSK)

Doel

Diagnostiek bij verdenking op myasthenia gravis (MG), bij afwezigheid van antistoffen tegen acetylcholinereceptoren (AChR).

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht, klinische gegevens/vraagstelling).

Beschrijving methoden

Antistoffen tegen muscle-specific tyrosine kinase (MuSK) kunnen worden bepaald met behulp van radio-immunoassay (RIA), waarin gebruik wordt gemaakt van 125I-MuSK. MuSK is een tyrosinekinasereceptor met een groot extracellulair domein, een transmembraandomein en een intracellulair kinasedomein. Het wordt alleen aangetroffen in spierweefsel in de neuromusculaire verbindingen. Uit cellijnen getransfecteerd met de gensegmenten die coderen voor de extracellulaire domeinen van MuSK wordt het

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?