Antistoffen tegen myeline-geassocieerd glycoproteïne (MAG)

Doel

Diagnostiek bij verdenking op een gammopathie-geassocieerde polyneuropathie.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht, klinische gegevens/vraagstelling).

Beschrijving methoden

IgM-antistoffen tegen myeline-geassocieerd glycoproteïne (MAG) worden bepaald door middel van een ‘enzyme-linked immunosorbent’-assay (ELISA). Sera worden daarbij getest in ELISA-platen waarvan de wells vooraf zijn gecoat met humaan MAG, zodat in het serum aanwezige anti-MAG-antistoffen kunnen binden. De gebonden antistoffen worden vervolgens aangetoond door middel van geconjugeerd anti-humaan IgM-antiserum en een enzymatische reactie, waarna een kleuromslag optreedt die gemeten wordt met een ELISA-reader. De

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?