Antistoffen tegen (paraneoplastische) neuronale antigenen

Doel

Diagnostiek bij verdenking op paraneoplastisch neurologisch syndroom en auto-immuunencefalitis.

Benodigde klinische informatie

Omschrijving van het neurologische ziektebeeld en (eventuele) aanwezigheid van onderliggende maligniteit.

Beschrijving methoden

Antistoffen tegen (paraneoplastische) neuronale antigenen, ook wel onconeurale of neuronale antistoffen genoemd, worden bepaald met verschillende methoden, afhankelijk van de expressie van het antigeen. Neuronale antistoffen tegen intracellulaire (synaptische) antigenen (tabel 1) worden voornamelijk bepaald met behulp van de indirecte immunofluorescentie (I-IF-)test op cerebellumweefsel (figuur 1), in combinatie met commerciële lijnblot waarop de recombinant-geproduceerde en gezuiverde antigenen artificieel aangebracht zijn.

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?