Antistoffen tegen schildklier

Doel

Differentiële diagnostiek van auto-immuunhypothyreoïdie en hyperthyreoïdie middels bepalen van antistoffen tegen thyroïdperoxidase (TPO), thyreoglobuline (TG) en de TSH-receptor.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht, en klinische gegevens/vraagstelling).

Beschrijving methoden

Antistoffen tegen thyreoglobuline (TG) en antistoffen tegen thyroïdperoxidase (TPO) kunnen op verschillende manieren worden aangetoond. Over het algemeen wordt gebruikgemaakt van ELISA-technieken waarbij antistoffen in het serum van de patiënt worden aangetoond door hun binding aan een vaste drager (ELISA-plaatje), gecoat met Tg of TPO, te meten. Er zijn tevens geautomatiseerde systemen voor het

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?