Antistoffen tegen tissue-transglutaminase (tTGA)

Doel

Diagnostiek bij verdenking op actieve coeliakie.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. naam, leeftijd, geslacht en klinische gegevens/vraagstelling). Dieetstatus met betrekking tot glutengebruik.

Beschrijving methoden

Antistoffen tegen tissue-transglutaminase (transglutaminase-2, tTG), het autoantigeen waartegen de zogenaamde endomysiumantistoffen (EMA) gericht zijn, zijn eenvoudig en kwantitatief te meten in een bindingsassay, doorgaans een ELISA, waarbij eventuele antistoffen van de patiënt binden aan het tTG.1 Door middel van specifieke conjugaten wordt tTGA specifiek IgA of, indien er sprake is van IgA-deficiëntie, IgG aangetoond. Bij voorkeur wordt gebruikgemaakt van een recombinant humaan tTG als substraat.

Belasting

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?