Antistolling, monitoring van

Doel

Het monitoren van het effect van anticoagulantia op de plasmatische stolling.

Diversiteit antistollingsmiddelen

Antistollingsmiddelen zijn onder te verdelen in vitamine K-antagonisten, heparines (ongefractioneerde heparine en heparine met laag moleculair gewicht (LMWH)), heparinoïden, pentasachariden, directe trombineremmers, directe factor Xa-remmers en trombocytenaggregatieremmers (TAR’s). De directe trombine- en factor Xa-remmers worden als groep ook aangeduid als direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s). Het kunnen meten van de aanwezigheid en/of de concentratie van een bepaald antistollingsmiddel is onder andere afhankelijk van het aangrijpingsmechanisme van het betreffende middel in het stollingsproces. Ieder laboratorium zal zijn eigen (on)mogelijkheden

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?