Antitrypsine, α1- (α1AT), in feces

Doel

■ vaststellen van intestinaal eiwitverlies (protein-losing entheropathy) in geval van hypoalbuminemie

■ meten van ziekteactiviteit en respons op therapie bij patiënten met ziekten waarbij intestinaal eiwitverlies kan optreden

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag van laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht).

Beschrijving methoden

Analysemethoden

De immunochemische analysemethoden die voor het aantonen van α1-antitrypsine (α1AT) in feces worden gebruikt, moeten een groot dynamisch bereik hebben. Enerzijds moet een α1AT-concentratie van 0,1-2 mg/g feces aangetoond kunnen worden, maar anderzijds moeten ook concentraties boven 250 mg/g feces gemeten kunnen worden. De immunochemische methoden die worden

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?