Aortadissectie

ICPC-2: K99; ICD-10: I71.0

Prof. dr. Jaap Hamming

Begripsomschrijving

Een dissectie van de aorta is een splijting van de vaatwand door bloedophoping in de media via een scheur in de intima. Als complicatie kan op den duur een aneurysmatische verwijding ontstaan (aneurysma dissecans).

Classificatie op basis van anatomische lokalisatie van de dissectie (Stanford):

■ type A: dissectie met betrokkenheid van de aorta ascendens, ongeacht de locatie van de scheur in de intima

■ type B: distale dissectie, alleen de aorta descendens is betrokken (vanaf de linker a. subclavia).

Classificatie op basis van beloop:

■ acuut

■ subacuut, symptomen sinds twee weken

■ chronisch, symptomen langer dan twee weken bestaand.

Epidemiologische gegevens

Geschatte incidentie in verschillende studiepopulaties: 5-30

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?