Arteriitis temporalis

ICPC-2: K99; ICD-10: M31.6

Drs. Judith Potjewijd

Begripsomschrijving

Arteriitis temporalis is een vasculitis van de middelgrote en grote arteriën, waarbij voornamelijk de takken van de proximale aorta inclusief de extracraniële arteriën van de a. carotis externa, zoals de temporale arteriën, zijn aangedaan. De a. vertebralis is in gelijke frequentie aangedaan. Er worden twee vormen onderscheiden: craniële reuscelarteriitis (C-RCA) en ‘large vessel’ reuscelarteriitis (LV-RCA), die zowel apart als samen kunnen voorkomen. Synoniemen zijn: reuscelarteriitis, grotevatenvasculitis, arteriitis cranialis, ‘giant cell’ arteriitis, ‘large vessel’ vasculitis. De ziekte is een majeure oorzaak van irreversibel visusverlies. Totale blindheid kan optreden binnen

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?