Astma bij kinderen

ICPC-2: R96; ICD-10: J45

Dr. Martijn de Kruif

Begripsomschrijving

Astma bij kinderen is een klinische diagnose die wordt gesteld bij patiënten jonger dan 18 jaar die periodiek klachten hebben van dyspneu, piepen en/of hoesten als reactie op exogene prikkels. Expiratoir piepen is het kernsymptoom van astma.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen < 6 jaar en kinderen ≥ 6 jaar. Bij kinderen < 6 jaar wordt veelal de symptoomdiagnose ‘episodisch expiratoir piepen’ gehanteerd en soms ‘astma’. Bij kinderen ≥ 6 jaar is de diagnose veelal ‘(allergisch) astma’.

Epidemiologische gegevens

Astma is de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen. De prevalentie is 35 per 1000 patiënten bij kinderen van 1-14 jaar. Bij jonge kinderen komt astma

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?