Bacillus anthracis

Antrax, miltvuur

Aard pathogeen

Sporenvormende grampositieve staaf die een aantal krachtige toxines produceert en een (polyglutamaat)kapsel; beide factoren spelen een belangrijke rol spelen in de pathogenese van antrax (miltvuur) bij mens en dier.

Voorkomen

Bacillus anthracis is primair een pathogeen van herkauwers. De sporen van de bacterie kunnen jaren overleven in de grond. Miltvuur is van oudsher een beroepsziekte van mensen die in contact komen met (besmette) dierlijke producten (wol, huiden, beenderen). Consumptie van besmet vlees is eveneens een risicofactor. Enkele jaren geleden is in de VS een aantal gevallen van miltvuur veroorzaakt door rondgestuurde poederbrieven die antraxsporen bevatten. De meeste infecties bij de mens komen voor in Afrika, het Midden-Oosten en het zuiden van

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?