Basaalcelcarcinoom

ICPC-2: S77; ICD-10: C44

Mr. dr. Ellen de Haas

Begripsomschrijving

Het basaalcelcarcinooom (BCC), synoniem met basocellulair carcinoom en basalioom, is de meest voorkomende maligne huidtumor. Het metastaseert zelden, geschat wordt in 0,03% van de gevallen, maar kent een hoge morbiditeit door infiltratie in en destructie van het aangrenzend weefsel. In de regel wordt een onderscheid gemaakt tussen superficiële (oppervlakkige) BCC, nodulaire BCC, beide niet agressief groeiend, en het sprieterig (morpheiform, micronodulair) BCC dat agressiever groeit. Het meest komt het nodulaire BCC voor, een glanzend bolletje, met een korst en parelmoerglans. Alle BCC’s, met name de nodulaire en superficiële varianten, kunnen licht- tot donkerbruin, vlekkig gepigmenteerd zijn.

Epidemiologische gegevens

Het

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?