BK-virus en human polyomavirus 2, bekend als JC (John Cunningham)-virus

Aard pathogeen

BK (de initialen van de eerste patiënt) virus- en JC-virus zijn DNA-virussen. Deze polyomavirussen behoren met de papillomavirussen tot de familie van de Papovaviridae.

Voorkomen

BK- en JC-virussen komen overal ter wereld voor. De transmissie van het BK-virus vindt zeker via de luchtwegen plaats, maar het virus kan ook in feces en urine gevonden worden. Dit doet vermoeden dat er naast de luchtwegen ook andere transmissieroutes kunnen bestaan. Na infectie blijf je geïnfecteerd. Bij immuungecompromitteerden kan het virus reactiveren.

Symptomen

Infectie met dit virus vindt meestal op kinderleeftijd plaats en kan gepaard gaan met geringe respiratoire klachten. Bij beenmerg- en niertransplantatiepatiënten wordt vooral BK-virus met grote regelmaat in de urine gevonden.

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?