Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis

Brucellose, ziekte van Bang, febris undulans, Maltakoorts

Aard pathogeen

Brucella is een gramnegatieve, facultatief intracellulaire bacterie met bijzondere groei-eisen. In vitro groeit de bacterie langzaam en alleen in aanwezigheid van verhoogde CO2-concentratie.

Na fagocytose door immuuncellen is Brucella in staat om de fusie tussen fagosoom en lysosoom te voorkomen. Hierdoor kan Brucella intracellulair overleven en vermenigvuldigen in het reticulo-endotheliale systeem (waaronder de milt). Replicatie vindt ook in nieren, lever of gewrichten plaats, met gelokaliseerde of systemische infectie als gevolg. Extracellulaire vermenigvuldiging kan leiden tot granuloomvorming, speciaal in de lever en de milt.

Voorkomen

Brucella species zijn belangrijke dierpathogenen die incidenteel ziekten

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?