CA 15.3

Doel

Ondersteunen van de diagnose van aanwezigheid van een adenocarcinoom. Follow-up na primaire behandeling van een adenocarcinoom, met name van de mamma, om tijdig een recidief of metastasering vast te stellen en behandeling te starten.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht).

Beschrijving methoden

CA 15.3 (cancer antigen 15.3) is de oudste test die gebruikt wordt voor de bepaling van het mucine MUC-1 (ook bekend als episialine) in serum. Het mucine wordt bepaald met behulp van verschillende sandwich-immunoassays, waarbij gebruik wordt gemaakt van monoklonale antistoffen die specifiek reageren met verschillende antigene plaatsen op het mucinemolecuul, het genproduct van het polymorfe MUC-1-gen. Eén

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?