Calcium

Doel

Vaststellen of uitsluiten van een ontregeling van de calciumhomeostase. Vervolgen van de behandeling van hyper- of hypocalciëmie.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht).

Beschrijving methoden

Calcium wordt over het algemeen spectrofotometrisch op een geautomatiseerde chemie-analyser bepaald. Calcium vormt in het reactieproces met een metallochromische indicator een kleurstof, waarvan de intensiteit een maat is van de totale calciumconcentratie. Geïoniseerd calcium wordt gemeten met een ionselectieve elektrode (deze bepaling is vaak mogelijk op apparatuur voor het meten van bloedgassen).

Belasting voor de patiënt

Venapunctie, urineportie of

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?