Cataract/Staar

ICPC-2: F92; ICD-10: H25;H26;H28

Prof. dr. Peter Ringens

Begripsomschrijving

Een troebele ooglens wordt cataract of staar genoemd. Een troebele lens geeft een onscherp beeld op het netvlies en stoort het gezichtsvermogen. De meest voorkomende vorm is ouderdomscataract. Cataract kan ook aangeboren zijn of verworven, bijvoorbeeld na een trauma of ontsteking.

Epidemiologische gegevens

Ouderdomscataract komt vooral boven de 60 jaar voor. Veel mensen boven de 55 jaar hebben in enige mate staar, zonder dat zij er klachten van hebben. In Nederland is geen onderzoek naar prevalentie of incidentie van cataract gepubliceerd. Wel is het aantal cataractextracties bekend: ongeveer 180 000 per jaar. Hiermee is een staaroperatie de meest verrichte operatie in Nederland.

Cataractoperatie.

Pathofysiologie

Eiwitten in de lens veranderen in de

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?