Cellen, in liquor

Liquor, cellen

Doel

Het bepalen van de concentratie van leukocyten en erytrocyten in liquor en het differentiëren van de leukocyten.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht). Bericht het laboratorium indien de punctie traumatisch was (bloedbijmenging). Indien bij punctie meerdere buizen worden afgenomen, dan volgorde van afname op buizen vermelden. In geval van vermoeden op tumor, dit gegeven specifiek vermelden.

Beschrijving methoden

Celtelling en celdifferentiatie moeten zo snel mogelijk worden uitgevoerd en wel binnen 2 uur na afname van de liquor.

Voor het tellen van cellen in liquor geldt de microscopische methode met behulp van een telkamer volgens Fuchs-Rosenthal nog steeds als gouden standaard.

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?