Chlamydia pneumoniae

Aard pathogeen

Chlamydia pneumoniae is een obligaat intracellulaire bacterie. Groei op normale bacteriologische voedingsbodems is niet mogelijk; kweek is alleen mogelijk in celkweken.

Voorkomen

C. pneumoniae wordt alleen gevonden bij mensen. Overdracht van mens op mens gebeurt via respiratoire secreties (druppelinfectie). In seroprevalentiestudies ziet men lage prevalenties bij kinderen jonger dan 5 jaar, waarna een snelle toename plaatsvindt. Bij volwassenen vindt men antistoffen bij 60-80% van de onderzochte personen. C. pneumoniae is endemisch in de populatie maar er zijn aanwijzingen voor periodieke variaties in incidentie. Cijfers over het aandeel van C. pneumoniae als oorzaak van community-acquired pneumonia variëren sterk tussen verschillende studies; de oorzaak ligt

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord