Cholinesterase en pseudocholinesterase

Er zijn verschillende enzymen die cholinesterase worden genoemd: acetylcholine-esterase en pseudocholinesterase. Acetylcholine-esterase is het enzym dat de afbraak van acetylcholine in de synapsspleet verzorgt.

Van pseudocholinesterase is de fysiologische functie onbekend, maar bij een tekort worden het anestheticum succinylcholine en andere spierverslappers langzaam afgebroken.

Doel

Het screenen van preoperatieve patiënten naar verkregen overgevoeligheid voor het anestheticum succinylcholine en andere spierverslappers. Normaal gesproken wordt het succinylcholine snel afgebroken door het enzym pseudocholinesterase. De overgevoeligheid kan primair door erfelijkheid, of secundair door blootstelling aan insecticiden verkregen zijn. Beide situaties geven een verlaging van de activiteit van

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?