Chronisch obstructieve longziekte (COPD)

ICPC-2: R95; ICD-10: J44

Dr. Martijn de Kruif

Begripsomschrijving

COPD wordt gedefinieerd als ‘aanhoudende luchtwegklachten en luchtwegobstructie door afwijkingen aan luchtwegen en/of alveoli’. COPD wordt meestal veroorzaakt door aanzienlijke blootstelling aan schadelijke deeltjes of gassen.

Emfyseem en bronchitis.

Epidemiologische gegevens

COPD gaat gepaard met een hoge mortaliteit en staat steevast in de top 10 van gerapporteerde doodsoorzaken in Nederland. De economische impact van COPD is groot door hoge zorgkosten, werkverzuim en arbeidsongeschiktheid. De incidentie van COPD is ongeveer 2 per 1000 patiënten per jaar en de prevalentie is 4,5% van de bevolking (CBS, 2016). COPD kwam in het verleden vaker voor bij mannen, maar komt steeds meer bij vrouwen voor, doordat meer vrouwen zijn gaan

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?