Complementactiviteit

Functionele activiteit van de klassieke route (CP), de alternatieve route (AP) en de MBL-route (MBL-P) van het complementsysteem

Doel

Het meten van de complementactiviteit om de betrokkenheid van het complementsysteem bij ziekte vast te stellen.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht en klinische gegevens/vraagstelling).

Beschrijving methoden

Complementbepalingen worden onderscheiden in functionele bepalingen, die de (resterende) activiteit van de activeringsroutes meten en immunochemische bepalingen, die de circulerende hoeveelheid van afzonderlijke factoren meten. De functionele bepalingen maken gebruik van specifieke complementactivatoren en buffercondities voor elke route. Het vermogen van het

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?