Index

Conversiefactoren

Omrekeningen

GFR

De CKD-EPI-berekeningsformule luidt:

GFR = 141 * min (Scr/κ,1)α * max (Scr/κ, 1)-1.209 * 0.993lftd * 1.018 [vrouw] * 1.159 [gekleurd]

Scr is serumcreatinine (mg/dl), κ is 0,7 bij vrouwen en 0,9 bij mannen, α is -0,329 bij vrouwen en -0,411 bij mannen;

min geeft de lage waarde van Scr/κ aan, of = 1, en moet gebruikt worden wanneer de serumcreatinine < minimumreferentiewaarde; tegelijk is de max (Scr/k ) dan 1

max geeft de hoge waarde van Scr/κ aan, of = 1. Dit moet gebruikt worden wanneer de Scre > maximumreferentiewaarde, de min (Scr/k) is dan 1.

Pas op. In de originele formule wordt de creatinine in mg/dl gebruikt. Bij gebruik van creatinine in μmol/l moet die waarde ook worden omgerekend naar mg/dl. De formule wordt

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?