Cortisol

Doel

Bevestiging van verdenking op over- dan wel onderproductie van cortisol.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht).

Beschrijving methoden

Cortisol in plasma of serum wordt bepaald met behulp van competitieve immunoassays. Hierbij gaat het te meten endogene cortisol een competitie aan met het toegevoegd gelabeld cortisol voor de bindingsplaatsen van een antilichaam. De gebonden hoeveelheid label is een maat voor de hoeveelheid cortisol in het monster.

Vrij cortisol in urine kan ook bepaald worden met behulp van HPLC (high-performance liquid chromatography). Aan het eind van de kolom bevindt zich een spectrofotometer of massaspectrometer (LC-MS/MS) die kwantitatief de hoeveelheid cortisol detecteert.

Steeds

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord