Cortisol

Doel

Bevestiging van verdenking op over- dan wel onderproductie van cortisol.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht).

Beschrijving methoden

Cortisol wordt bepaald met behulp van competitieve immunoassays. Hierbij gaat het cortisol een competitie aan met een speurdosis gemerkt cortisol voor de bindingsplaatsen van een antilichaam. De gebonden hoeveelheid label is een maat voor de hoeveelheid cortisol in het monster. Cortisol in urine kan ook bepaald worden met behulp van HPLC (high performance liquid chromatography); hierbij verdeelt het cortisol zich tussen een vaste stationaire fase en een mobiele vloeistoffase in een kolom. Afhankelijk van de gekozen vaste en vloeibare fase treedt er

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord