Coxiella burnetii

Q-koorts

Aard pathogeen

Coxiella burnetii is een obligaat intracellulaire, gramnegatieve bacterie, verwant aan de Rickettsiae en de Ehrlichiae. De bacterie kan gedurende lange tijd (maanden) persisteren in besmette materialen.

Voorkomen

C. burnetii is primair een pathogeen van vee, met name schapen en geiten. Veel andere diersoorten kunnen echter door deze bacterie geïnfecteerd worden. Overdracht tussen dieren vindt mogelijk plaats door teken. Infecties bij dieren zijn vaak symptoomloos, maar kunnen wel leiden tot abortus. Bij een abortus komt een grote hoeveelheid infectieus materiaal vrij.

Besmetting van de mens vindt plaats door inhalatie van infectieuze partikels of consumptie van besmette dierlijke producten. Tussen 2007 en 2010 werd een sterk verhoogd aantal gevallen van Q- koorts

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?