Cryptosporidium

Aard pathogeen

Cryptosporidium is een eencellige darmparasiet (Protozoa) behorende tot de coccidiën. Enkele jaren geleden is, op basis van epidemiologische en genetische gegevens, de voor de mens meest relevante soort Cryptosporidium parvum, geclassificeerd als zijnde twee afzonderlijke species, te weten Cryptosporidium parvum sensu stricto, met een zoönotische verspreiding, en Cryptosporidium hominis, die uitsluitend bij de mens wordt gezien.

Voorkomen

Over de gehele wereld, ubiquitair. De overdracht van de parasiet vindt gewoonlijk plaats via het drinken van of zwemmen in met Cryptosporidium-oöcysten besmet water, het eten van besmet voedsel of direct van mens op mens.

Symptomen

De belangrijkste klachten zijn hevige buikpijn en (waterdunne) diarree. Het beloop is veelal

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?