Cushingsyndroom

ICPC-2: T99; ICD-10: E24

Dr. Rachel Schreurs, dr. Bas Havekes

Begripsomschrijving

Het syndroom van Cushing (hypercortisolisme) wordt veroorzaakt door een langdurige blootstelling aan suprafysiologische hoeveelheden glucocorticoïden. Dit kenmerkt zich door een aantal symptomen die in wisselende mate kunnen voorkomen: centripetale obesitas, vollemaansgezicht, proximale spierzwakte, hypertensie, atrofie van de huid, spontane ecchymosen (huidbloedingen), striae, acne, hirsutisme, psychische veranderingen (depressie), oligo/amenorroe, impotentie, osteoporose en gestoorde glucosetolerantie, eventueel leidend tot een variant van diabetes mellitus type 2. Het syndroom van Cushing moet worden onderscheiden van het pseudocushingbeeld, dat met name gevonden kan worden bij patiënten met alcoholabusus, slecht

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?