Cytochemisch onderzoek van beenmerg

Doel

Inzicht verwerven in de status van de hematopoëse in het beenmerg aan de hand van de cytologische karakteristieken en de verhoudingen tussen de diverse celtypen.

Benodigde klinische informatie

Voor een goede interpretatie van een beenmergaspiraat is de volgende informatie onontbeerlijk:

■ patiëntgegevens (leeftijd)

■ huidige medicatie

■ medische voorgeschiedenis met betrekking tot chemotherapie en/of radiotherapie

■ klinische vraagstelling

■ recente laboratoriumonderzoeken, in het bijzonder:

- hemocytometrische waarden (Hb, Leukocyten, trombocyten, MCV)

- recente microscopische beoordeling van perifeer bloed (< 2 dagen, bij voorkeur afnemen op de dag van de beenmergaspiratie)

- aanwezigheid M-proteïne (type en hoeveelheid)

-

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord