D-dimeer

Fibrinedegradatieproducten (FDP)

Doel

Het aantonen van trombusvorming en/of afbraak van fibrine door plasmine.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht), aangevuld met klinische gegevens (bijvoorbeeld score van klinische beslisregel bij diagnostiek diep veneuze trombose of longembolie) en eventueel stollingsanamnese.

Beschrijving methoden

De activatie van proteases die het proces van bloedstolling reguleren leidt tot de vorming van trombine en heeft tot doel de verandering van oplosbaar fibrinogeen naar onoplosbaar fibrine te bewerkstelligen. Trombine is een proteolytisch enzym dat het fibrinogeenmolecuul omzet in fibrinemonomeren en fibrinopeptiden A en B. Moleculen fibrinemonomeer vormen fibrinepolymeren,

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?