D-dimeer

Fibrinedegradatieproducten (FDP)

Doel

Het aantonen van trombusvorming en/of afbraak van fibrine door plasmine.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht), aangevuld met klinische gegevens en eventueel stollingsanamnese.

Beschrijving methoden

De complexiteit van de cascadereacties die in de eindfase leidt tot de vorming van trombine heeft tot doel de verandering van oplosbaar fibrinogeen naar onoplosbaar fibrine te bewerkstelligen. Trombine is een proteolytisch enzym dat het fibrinogeenmolecuul omzet in fibrinemonomeren en fibrinopeptiden A en B. Moleculen fibrinemonomeer vormen fibrinepolymeren, die na crosslinking door geactiveerd factor XIII (na activatie door trombine en calciumionen) een

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord