Defecatiepatroon, veranderd (aanwijzingen voor coloncarcinoom)

ICPC-2: D18;D75; ICD-10: R19.4;R19.5;C18

Dr. Ad van Bodegraven

Begripsomschrijving

Een veranderd defecatiepatroon is een consistente verandering ten opzichte van het ervoor bestaande defecatiepatroon, waaronder symptomen als obstipatie en diarree.

Epidemiologische gegevens

Een veranderd defecatiepatroon behoort samen met bloedverlies per anum en pijn in de buik tot de belangrijkste symptomen van een ziekte van het colon. Een ijzergebreksanemie optredend boven de 55 jaar hoort hier eveneens bij. Van alle patiënten die zich bij de huisarts presenteren met klachten over een veranderd defecatiepatroon heeft ongeveer 5% een maligniteit van de darm. Deze kans is sterk leeftijdsafhankelijk. Ook is de kans afhankelijk van het voorkomen van colorectaalcarcinoom in de naaste familie. Hoe meer familieleden en hoe jonger ten tijde van de

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?