Depressie

ICPC-2: P76; ICD-10: F32;F33;F34.1;F34.8;F34.9;F38;F39;F41.2;F53.0

Dr. Rob Kok

Begripsomschrijving

Gedurende een depressieve stoornis is sprake van een sombere stemming of verlies van interesse of plezier in activiteiten die daarvoor als plezierig ervaren werden. Daarnaast kunnen de volgende symptomen voorkomen:

■ verandering van gewicht of af- of toename van eetlust

■ slapeloosheid of toegenomen slaapbehoefte

■ psychomotorische agitatie of vertraging

■ vermoeidheid of energieverlies

■ gevoelens van waardeloosheid of buitensporige of onterechte schuldgevoelens

■ concentratieverlies of besluiteloosheid

■ terugkerende doods- of suïcidegedachten, een plan voor suïcide of een daadwerkelijke suïcidepoging

Vijf of meer symptomen komen gedurende ten minste twee weken voor. De stoornis leidt tot een

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?