Dyspepsie

ICPC-2: D87.2; ICD-10: K30

Dr. Ad van Bodegraven

Begripsomschrijving

Onder dyspepsie (ook wel maagklachten of bovenbuikklachten genoemd) wordt hier verstaan: niet-acute pijn of onbehaaglijk gevoel in de bovenbuik, al dan niet in combinatie met misselijkheid en/of een opgeblazen gevoel en/of een snel intredend gevoel van verzadiging, voor zover deze klachten hun (vermoedelijke) oorsprong hebben in het onderste deel van de slokdarm, in de maag of in het duodenum.

Hiervan te onderscheiden is het zogeheten zuurbranden. Zuurbranden als dominante klacht is een meer bij gastro-oesofageale refluxziekte passend symptoom (zie Pyrosis).

Epidemiologische gegevens

In Nederland bedraagt de incidentie van dyspeptische klachten in de eerste lijn circa 100 per 1000 patiënten per jaar. Maagpijn is bij 25 per 1000, zuurbranden bij 7

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?