Dyspepsie

ICPC-2: D07; ICD-10: K30

Begripsomschrijving

Onder dyspepsie (vaak maagklachten/bovenbuikklachten genoemd) wordt hier verstaan: niet-acute pijn of onbehaaglijk gevoel in de bovenbuik, zuurbranden, al dan niet in combinatie met misselijkheid en/of een opgeblazen gevoel en/of een snel intredend gevoel van verzadiging, voorzover deze klachten hun (vermoedelijke) oorsprong hebben in het onderste deel van de slokdarm, in de maag of in het duodenum.1

Hiervan te onderscheiden is zuurbranden. Zuurbranden als dominante klacht is het karakteristiekste symptoom van gastro-oesofageale refluxziekte; dit wordt niet in deze tekst besproken (zie Pyrosis).

Pathofysiologie

Bij dyspepsie kan onderscheid worden gemaakt tussen klachten op basis van een organische oorzaak (ulcus pepticum, reflux-oesofagitis, carcinoom) en

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?