Echinococcus species

Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis

Aard pathogeen

Echinococcus is een platworm (Platyhelminthes) behorende tot de groep van lintwormen (Cestoda). Echinokokkose is een zoönose. De meeste humane infecties worden veroorzaakt door Echinococcus granulosus waarbij de hond de voornaamste eindgastheer is en het schaap de belangrijkste tussengastheer. De andere voor de mens belangrijke soort is E. multilocularis, waarbij de vos de voornaamste eindgastheer is.

Voorkomen

E. granulosus komt in principe wereldwijd voor, maar wordt voornamelijk gezien in plattelandsgebieden waar honden en schapen nauw met elkaar samenleven en honden gevoed worden met orgaanvlees. In Nederland vormen mensen afkomstig uit het Middellandse Zeegebied, in het bijzonder Turkije en Marokko, een

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?