Enkelbandletsel

ICPC-2: L77; ICD-10: S93.4

Begripsomschrijving

Een verzwikking van de enkel kan leiden tot een traumatische beschadiging van 1 of meerdere enkelbanden/ligamenten; bij een enkeldistorsie is het kapselbandapparaat intact (hooguit opgerekt), bij een enkelbandruptuur is het kapselbandapparaat gescheurd.

In circa 85% betreft het een inversie- of supinatietrauma van de enkel, met beschadiging van 1 of meerdere laterale ligamenten.1 Vrijwel altijd betreft dit het ligamentum fibulotalare anterius. In de overige gevallen betreft het een geforceerd dorsiflexie-, rotatie- of eversietrauma. Hierbij zijn de tibiofibulaire ligamenten resp. de mediale enkelbanden betrokken. Ook komen gecombineerde laesies voor.

Pathofysiologie

Het ligamentum talofibulare anterius (= voorste laterale enkelband) is de belangrijkste

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?