Enkelbandletsel

ICPC-2: L77; ICD-10: S93.4

Prof. dr. Jaap Hamming

Begripsomschrijving

Een verzwikking van de enkel kan leiden tot een traumatische beschadiging van een of meerdere enkelbanden/ligamenten; bij een enkeldistorsie is het kapselbandapparaat intact (hooguit opgerekt), bij een enkelbandruptuur is het kapselbandapparaat gescheurd.

In circa 85% betreft het een inversie- of supinatietrauma van de enkel, met beschadiging van een of meerdere laterale ligamenten. Vrijwel altijd betreft dit het ligamentum talofibulare anterius. In de overige gevallen betreft het een geforceerd dorsiflexie-, rotatie- of eversietrauma. Hierbij zijn de tibiofibulaire ligamenten respectievelijk de mediale enkelbanden betrokken. Ook komen gecombineerde laesies voor.

Epidemiologische gegevens

Het totaal aantal verstuikingen van de enkel per jaar in

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?