Enterovirus, parechovirus

Aard pathogeen

Onder enterovirussen gaat een flinke heterogene groep virussen schuil. Het zijn allemaal RNA-virussen en ze heten ECHO-virussen, coxsackie A- en B-virussen, poliovirussen en humaan enterovirussen 68-71. Ze behoren tot de familie van de Picornaviridae. Parechovirussen zijn verwant aan de enterovirussen. Parechovirus type 1 en 2 heetten voorheen ECHO-virus 22 respectievelijk 23. Inmiddels zijn er zes parechovirustypen beschreven.

Voorkomen

Enterovirussen en parechovirussen komen overal ter wereld voor. Sommige enterovirussen, zoals poliovirus, komen in bepaalde, door de WHO-polio-eradicatiegroep goed in kaart gebrachte, gebieden voor. Parechovirussen lijken een twee jaarlijkse cyclus te doorlopen. Er zijn zeker diverse transmissieroutes. Oraal-oraal, via druppeltjes, via

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?