Factor-V-Leidenmutatie (A506G)

Doel

Onderzoek naar familiaire trombofilie.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht).

Beschrijving methoden

Factor-V-Leidenmutatie (A506G) kan worden aangetoond met behulp van de polymerasekettingreactie (PCR). In het DNA, dat uit de cellen van perifeer bloed van de patiënt wordt geïsoleerd, wordt een klein deel van het gen, dat codeert voor stollingsfactor V, sterk vermenigvuldigd. Vervolgens kan een eventuele mutatie in dit PCR-product worden aangetoond met bijvoorbeeld een enzymatische digestie. Het resultaat van het onderzoek kan zijn: de mutatie is niet aanwezig (wild-type); slechts één allel is gemuteerd (heterozygoot); beide allelen zijn gemuteerd (homozygoot).1,2

Meer recentelijk

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?