Index

Fecesonderzoek (bacterieel)

Een feceskweek is gericht op het aantonen van bacteriële verwekkers van gastro-enteritis in de feces van de (symptomatische) patiënt. Het aandeel pathogene bacteriën in de totale fecale flora is meestal groot in de acute fase van de ziekte, maar neemt daarna weer snel af. Vanwege de gelijktijdige aanwezigheid van apathogene bacteriën in de feces is voor het aantonen van de pathogene bacteriën gebruik van selectieve media, al dan niet in combinatie met ophopingsmethoden, vereist.

Het aantal potentiële bacteriële verwekkers van gastro-enteritis is groot: Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, diverse enteropathogene E. coli-soorten, Clostridium difficile, Aeromonas, Vibrio cholerae en V. parahaemolyticus.

Tegenwoordig wordt in de meeste laboratoria

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?