Gebroken vliezen, voortijdig

ICPC-2: W92; ICD-10: O42

Prof. dr. Arie Franx

Begripsomschrijving

Bij voortijdig gebroken vliezen loopt vruchtwater af zonder regelmatige uteruscontracties. In de Engelstalige literatuur spreekt men van prelabour rupture of the membranes (PROM). Afhankelijk van het moment van de zwangerschap waarop de vliezen breken, spreekt men van preterm-PROM (pPROM; voortijdig gebroken vliezen bij zwangerschap < 37 weken) of van term-PROM (tPROM; voortijdig gebroken vliezen bij zwangerschap > 37 weken).

Het voortijdig breken van de vliezen gaat gepaard met een verhoogde kans op intra-uteriene infectie en partus prematurus. De perinatale morbiditeit en sterfte zijn derhalve verhoogd, evenals de maternale morbiditeit.

Epidemiologische gegevens

De kans op het optreden van het voortijdig breken van de vliezen is circa 0,5% in

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?