Glutamyltransferase, γ- (γGT)

Doel

Bepaling van de activiteit van γ-glutamyltransferase (γGT) bij verdenking op lever- en galwegaandoeningen en verdenking op alcoholabusus.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag van laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht).

Beschrijving methoden

Analysemethoden

Het meest wordt gebruikgemaakt van de IFCC-methode, met als substraat L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide, bij een meettemperatuur van 37 °C. Bij enzymatische splitsing van dit substraat ontstaat een gekleurd product; de mate waarin dit plaatsvindt, is een maat voor de enzymactiviteit.

Belasting voor de patiënt

Venapunctie.

Voorbereiding patiënt

Geen specifieke voorbereiding; afname kan op elk tijdstip van de dag plaatsvinden.

Materiaalafname/fixatie

Afname

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?