Guillain-Barrésyndroom

ICPC-2: N94; ICD-10: G61.0

Dr. Pim Klarenbeek, drs. Tobien Schreuder, drs. Sam Thissen

Begripsomschrijving

Het Guillain-Barrésyndroom (GBS) is een acuut optredende snel progressieve, polyradiculoneuropathie leidend tot symmetrische uitval van motorische, sensorische en autonome zenuwen, gevolgd door geheel of gedeeltelijk herstel. Bij de meeste patiënten is na ongeveer vier weken het maximum bereikt, waarna de herstelfase begint, die weken tot maanden kan duren.

Het klinisch beeld omvat verschillende subtypes. Het meest voorkomende subtype is de acute inflammatoire demyeliniserende polyradiculoneuropathie (AIDP). Er zijn ook varianten van GBS met primaire axonale degeneratie: acute motorische axonale neuropathie (AMAN), waarbij motorische uitval op de voorgrond staat, en acute motorische en sensorische

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?