Hartfalen

ICPC-2: K77; ICD-10: I50

Prof. dr. Freek Verheugt

Begripsomschrijving

De diagnose hartfalen berust op drie pijlers: symptomen passend bij hartfalen, bevindingen bij lichamelijk onderzoek passend bij hartfalen, en objectief bewijs voor een structurele of functionele afwijking van het hart in rust.

Chronisch hartfalen treedt op indien de pompfunctiestoornis blijvend is. Van acuut hartfalen spreekt men wanneer binnen korte tijd nieuwe klachten optreden of bestaande klachten verergeren.

Bij hartfalen kan er sprake zijn van alleen systolische linkerventrikeldisfunctie, een combinatie van systolische en diastolische linkerventrikeldisfunctie, of alleen diastolische disfunctie. We spreken van systolisch hartfalen indien klachten en verschijnselen gepaard gaan met systolische disfunctie met of zonder diastolische disfunctie

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?