Hartkloppingen

ICPC-2: K04; ICD-10: R00

Begripsomschrijving

Subjectief: (oncomfortabele) bewustheid van slagen van het hart. Zij kunnen worden gevoeld als hartkloppingen, overslaan, hartbonzen, hartjagen, kloppen in de hals en pijn in de borst.

Objectief: ritmestoornissen; elk ritme waarbij prikkelvorming of cirkelgeleiding buiten de sinusknoop plaatsvindt of waarbij niet-fysiologische afwijkingen in de frequentie (bradycardie, tachycardie) of in de regelmaat van een sinusritme (aritmie) optreden.

Pathofysiologie

Hartkloppingen berusten niet altijd op ritmestoornissen. Ritmestoornissen kunnen ontstaan door een stoornis in de prikkelvorming of in de prikkelgeleiding. Het uiteindelijke hemodynamische effect wordt bepaald door de hartfrequentie en de mate waarin het hart kan functioneren als pomp. Secundair aan de

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?