Hartkloppingen

ICPC-2: K04; ICD-10: R00

Prof. dr. Freek Verheugt

Begripsomschrijving

Subjectief: (oncomfortabele) bewustheid van slagen van het hart. Zij kunnen worden gevoeld als hartkloppingen, overslaan, hartbonzen, hartjagen, kloppen in de hals en/of de buik, en pijn in de borst.

Objectief: ritmestoornissen: elk ritme waarbij prikkelvorming of cirkelgeleiding buiten de sinusknoop plaatsvindt of waarbij niet-fysiologische afwijkingen in de frequentie (bradycardie, tachycardie) of in de regelmaat van een sinusritme (aritmie) optreden.

Epidemiologische gegevens

De incidentie van ritmestoornissen in de huisartsenpraktijk bedraagt één tot drie gevallen per 1000 per jaar en is iets hoger bij vrouwen dan bij mannen. De incidentie neemt toe met het stijgen van de leeftijd.

Van de patiënten met hartkloppingen als nieuwe

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?