Hemoglobine, instabiel en hyperinstabiel

Doel

Ter verklaring van microcytaire hypochrome anemie of hemolyse, bij verdenking van mogelijke instabiliteit bij een al of niet zichtbaar abnormaal hemoglobine, als indicatie voor DNA-onderzoek. Maakt deel uit van het hemoglobinopathie (HbP) onderzoekspakket ter voorkoming van ernstige fenotypen in risicoparen.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie laboratoriumaanvraag (o.a. naam, leeftijd, geslacht).

Gewenste aanvullende informatie

■ anemie

■ hemolyse

■ microcytair bloedbeeld

■ etnische herkomst

■ HbP in de familie

■ bloedtransfusie

■ infectie

■ geneesmiddelengebruik

Beschrijving methoden

Twee tests zijn geschikt voor het aantonen van instabiel hemoglobine:

1 isopropanol-stabiliteitstest1 (Carrel-test). Het principe van deze test

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?