Hemoptoë

ICPC-2: R24; ICD-10: R04.2

Drs. Mark Thijssen

Begripsomschrijving

Hemoptoë is het ophoesten van helderrood bloed uit de tractus respiratorius distaal van de stembanden.

Van een massale hemoptoë spreekt men wanneer:

■ er gevolgen ontstaan voor de longfunctie of de cardiovasculaire toestand (bemoeilijkte ademhaling, tekenen van asfyxie, hypoxie, hypovolemie). Asfyxie kan reeds optreden bij een geringe hoeveelheid bloed in de luchtwegen (150 ml)

■ er grote hoeveelheden bloed opgegeven worden > 200 tot > 1000 ml/24 uur (in de literatuur worden verschillende definities gehanteerd.)

Massale hemoptoë kan onmiddellijk levensbedreigend zijn.

Epidemiologische gegevens

Over de incidentie van hemoptoë als symptoom zijn slechts weinig gegevens bekend. De sterfte bij massale hemoptoë

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?