Hepatitis A-virus (HAV)

Aard pathogeen

Hepatitis A-virus (HAV) is een RNA-virus met fecaal-orale transmissie.

Voorkomen

Hepatitis A kwam mondiaal endemisch voor, maar is in westerse landen met goede riolering en schoon drinkwater alleen nog bekend als importziekte, bij terugkerende reizigers of door besmet, geïmporteerd voedsel. Rond een importgeval kunnen zich secundaire en tertiaire gevallen voordoen. In arme tropische landen is de seroprevalentie zeer hoog.

Symptomen

Op zeer jonge leeftijd verloopt infectie met hepatitis A-virus asymptomatisch. Daarom lijkt in landen met de hoogste prevalentie van antistoffen tegen HAV de ziekte hepatitis A nauwelijks voor te komen. Met de leeftijd neemt de kans op symptomatische acute hepatitis toe. Zelden leidt hepatitis A tot acuut leverfalen. Chronische hepatitis A komt

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?