Hepatitis, acute

ICPC-2: D97; ICD-10: K72.0

Dr. Ger Koek

Begripsomschrijving

Een acute beschadiging van het leverparenchym, die leidt tot verhoogde leverenzymspiegels in het bloed als gevolg van lekkage uit beschadigde levercellen.

Epidemiologische gegevens

Hepatitis A komt vooral voor bij schoolgaande kinderen. Hepatitis A geneest volledig en verloopt zelden gecompliceerd. Hepatitis A is verantwoordelijk voor 20-25% van de klinische vormen van acute hepatitis in de westerse wereld.

Hepatitis B komt vooral bij volwassenen voor en verloopt vaak subklinisch. Van de volwassen patiënten met acute hepatitis B wordt circa 10% chronisch drager, bij neonaten is dit circa 98%. Bij 5-10% van de volwassenen ontstaat chronische hepatitis, bij de helft daarvan evolueert dit zonder behandeling naar cirrose. In 10% van deze cirrosepatiënten

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?