Hepatitis B-virus (HBV)

Aard pathogeen

Hepatitis B-virus (HBV) is een hepadnavirus dat via onbeschermd seksueel en bloed-bloedcontact (perinataal, niet-steriel medisch gereedschap) wordt verspreid.

Voorkomen

Hepatitis B komt mondiaal voor. De prevalentie en incidentie zijn het hoogst in Zuidoost-Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Symptomen

Infectie met hepatitis B-virus kan tijdelijk zijn (spontaan genezend), maar kan ook chronisch verlopen. Infectie met HBV kan met en zonder symptomen verlopen. Dit leidt tot begripsverwarring: er is sprake van de ziekte hepatitis B als de recente of chronische HBV-infectie tot symptomen leidt. HBV-infectie kan zich in verschillende vormen voordoen: asymptomatisch, moeheid, milde hepatitis, ernstige hepatitis en zelfs leverfalen (zelden). Complicaties van chronische HBV-infectie op

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?