Herpessimplexvirus type 1 en 2

Aard pathogeen

Herpessimplexvirus type 1 en 2, ook wel humaan herpesvirus 1 en 2, zijn DNA-virussen behorend tot de Herpesviridae. Het zijn α-herpesvirussen.

Voorkomen

Herpes simplex type 1 en 2 zijn uniek voor de mens en komen over de gehele wereld voor. Herpesvirus wordt gemakkelijk van mens op mens overgedragen. Na een eerste infectie kan het virus door reactivatie steeds op deze plekken terugkomen. Vaak worden deze reactivaties niet opgemerkt (asymptomatisch). Echter, de mensen zijn dan wel infectieus. Hoewel heel erg zeldzaam is verticale transmissie (transmissie tijdens de zwangerschap) gerapporteerd. Er werd in het verleden gedacht dat HSV type 1 en 2 verschillende voorkeurslokaties hadden op het lichaam, de ervaring met moleculaire diagnostiek dat een strikte scheiding op

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?