Heupontwikkeling, dysplastische

ICPC-2: L82; ICD-10: Q65

Dr. René ten Broeke

Begripsomschrijving

Onder dysplastische heupontwikkeling (DHO) vallen heupluxatie, heupsubluxatie, luxeerbare heup en heupdysplasie. De term geeft aan dat het gaat om een dynamische aandoening van de heup. Bij de geboorte zijn de afwijkingen nog niet altijd volledig aanwezig.

Heupluxatie: de femurkop bevindt zich niet in de heupkom.

Heupsubluxatie: de femurkop bevindt zich nog in de heupkom, maar is verplaatst naar de rand van de kom.

Luxeerbare heup: de femurkop kan (door handgrepen) buiten de heupkom worden gebracht.

Heupdysplasie: de heupkom is te steil en ondiep, waardoor de femurkop onvoldoende steun heeft.

Epidemiologische gegevens

De incidentie van alle vormen van DHO bij zuigelingen tussen 0 en 6 maanden is 3 à 4%, van congenitale heupluxatie 0,1 à

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?